880
דף הבית > תקנון

תקנון מנהיגות חניכים - תשס"ט

  מטרות המנהיגות:

כל חבר במנהיגות החניכים צריך לראות במטרות אלו את מטרותיו במנהיגות ולפעול לפיהן. על כל חבר להראות נכונות להשקיע זמן ומאמץ בפגישות המנהיגות, לפעול בקבוצתו ובכל היוזמות והפעולות של המנהיגות. להלן המטרות של מנהיגותנו:

1. הבנת חניכי הכפר וצורכיהם ולפעול עד כמה שאפשר לפי רצונם למענם.

2. לפעול ברוח אמנת הזכויות של התלמיד הארצית.

3. לאפשר לחניכי הכפר להביע את דעתם דרך הנציגים שמייצגים אותם.

4. לפעול בשיתוף פעולה עם הצוות המבוגר בכפר ולא נגדם – איתם.

5. ליזום כמה שיותר פעילויות חברתיות ואירועים בסגנון "בכיף ולא בכוח".

תפקיד החבר במנהיגות החניכים:

חבר במנהיגות החניכים הוא בעל אחריות גדולה כלפי קבוצתו וכלפי הכפר. בידיו היכולת לשנות ולהשפיע ועל קבוצתו לתמוך בו ולשתף אותו בכל העולה על ליבם.
     1.  על כל חבר במנהיגות החניכים להוות דוגמא לכל החניכים בקבוצתו ובכפר בכלל מבחינת התנהגות ויוזמה.

     2. על כל חבר במנהיגות החניכים להיות ה"קול" של קבוצתו. כלומר, להביא את הפניות, הרעיונות והטענות של חברי קבוצתו 
         בפני המועצה ולייצג את דעתם בהחלטות  המתקבלות במנהיגות.
    
     3. על כל חבר במנהיגות החניכים להיות יוזם, פעיל ולהביע את דעתו עד כמה שאפשר במסגרת המנהיגות.

     4. על כל חבר במנהיגות החניכים לקיים מדי פעם מועדון בקבוצתו, להקשיב לחבריו לקבוצה ולאסוף מהם פניות, הצעות ותלונות
        שהוא יביא אחרי זה בפני המליאה.

דגשים וחובות החבר במנהיגות החניכים: 
 
     1.  על כל חבר מנהיגות חלה חובת נוכחות בכל ישיבות המליאה. יש להשתדל לסדר את הזמן כך שניתן יהיה להגיע לישיבות.

     2.  במידה וחבר מנהיגות יודע מראש שלא יוכל להגיע לישיבה מסויימת, עליו להודיע על כך בהקדם   למלווה המנהיגות (שגיא)
          או לאחד מהמקימים (דני, ג´ניה ומטיאס)  בצירוף סיבת ההיעדרות.

     3.  חבר מנהיגות שלא יגיע עד שלוש פעמים לישיבות המליאה לא יוכל להמשיך לכהן בתור נציג קבוצתו ויוחלף. 

     4 . חבר מנהיגות שלא יפגין את רצינותו בצורה מספקת יורחק מהמנהיגות לאלתר. 

     5.  על חברי המנהיגות להיות סובלניים כלפי דעות שלא מסכימים איתן, לתת לכל אחד אפשרות להביע את דעתו בחופשיות
         זלזול, השמצות  ודברי גנאי לא יהיו במנהיגות.

 

זכויות החבר במנהיגות החניכים

   1.   לכל חבר במנהיגות החניכים יש זכות להביע את דעתו בכל עניין העולה לדיון במסגרת הישיבות ללא חשש שתגובתו תידחה. 

   2.   לכל חבר יש זכות הצבעה בכל נושא שעליו יש להצביע רק כשהוא נוכח בישיבות המליאה בהן מתקיימת הצבעה.  

   3.   לכל חבר יש זכות לבצע תפקידים שונים במנהיגות החניכים עם נכונות להתפשר במידת הצורך.

 

תפקיד מלווה המנהיגות:

המדריך שגיא הוא המלווה של מנהיגות החניכים לשנת תשס"ט. תפקידיו הם:

   1.  לדאוג שהפגישות יתקיימו כסדרן.באחריותו לסייע בעניינים ארגוניים וניהוליים. 

   2.  להיות "חוט מקשר" בין המנהיגות לבין הצוות וההנהלה בכפר. עליו לדווח רק על החלטות שהתקבלו ברוב
        קולות בישיבות המליאה אלא אם כן יתבקש לעשות אחרת. 

   3.  מלווה המנהיגות לא יכול התערב בהחלטות של מנהיגות החניכים ולהשפיע על החלטות אלו אך מותר לא להביע
        את דעתו בעניינים העולים לדיון. 

   4. מלווה המנהיגות יהיה נוכח בכל ישיבות המליאה.

 אופי וניהול הישיבות:

  הפגישות יתקיימו אחת לשבוע ביום ובשעה קבועה. על כל נציג לכתוב במהלך השבוע מספר הצעות או נושאים לדיון ולהעביר אותם
  לאחראים על סדר הדיונים בפגישה המתקרבת.
  במהלך הישיבה האנשים שהנושאים שלהם יבחרו לדיון יציגו אותם בפני חברי המנהיגות ויקיימו דיון עד שנגיע יחד
  למסקנה מסויימת. בסוף הדיון נערוך הצבעה כדי לוודא שרוב החברים מסכימים עם המסקנה ועם הפעולות שיש לעשות אחריה
  (רוב מוחלט – 51%).

 

חלוקת התפקידים במנהיגות:

כל חבר במנהיגות החניכים יקבל תפקידים רבים בעקבות החלטות ויוזמות של המנהיגות. עליו לבצע את תפקידו גם אם זה לא התפקיד שהוא רצה לקבל.

ביוזמות קטנות נציג שייבחר ינהל את ההוצאה לפועל של ההחלטה.

 

 

 

 

 

דואר נע מנשה, 37810  טל. 04-6189900, פקס. 04-6189922
Blacknet.co.il - בניית אתרים