715

צוות ההנהלה

יעקב בנבניסטי - מנהל הכפר

jacobb@a-y.org.il

ענת מרקוביץ - מנהלת הפנימיה

anat@a-y.org.il

חנה סטורזי - מנהלת חטיבת הביניים

hana@a-y.org.i

רון חי - מנהל בי"ס

 ron@a-y.org.il  

ארז  גל - סגן מנהל הפנימייה

    erez@a-y.org.il  046189944  

אופיר אסידו - מנהלן וקב"ט

ofir@a-y.org.il

אורלי דהן - אם בית ראשית

orlydhan@walla.com

אילנה – רכזת בוגרים ובגרויות

bilana@a-y.org.il

אורנה סזגר - מזכירת בית הספר

 orna@a-y.org.il

 נוי ברדה - מזכירת הכפר

 

אורלי רחמני - רכזת קליטה והרשמה

 04-6189901

 
04-6189924 

ורד פלקס – אחות הכפר

veredflax124@gmail.com

ציפי יעקובסון - קניינית

tsipi@a-y.org.il

מעוז צעירי - רכז חינוך וחטיבה צעירה

maoz@a-y.org.il

היידי גולדשמיט - מנהלת פיתוח משאבים

heidig@a-y.org.il

 יעל שמעוני - מנהלת האגף הפסיכו-סוציאלי

 yael@a-y.org.il

דואר נע מנשה, 37810  טל. 04-6189900, פקס. 04-6189922
Blacknet.co.il - בניית אתרים