715

צוות ההנהלה

יעקב בנבניסטי - מנהל הכפר

jacobb@a-y.org.il

ענת מרקוביץ - מנהלת הפנימיה

anat@a-y.org.il

חנה סטורזי - מנהלת חטיבת הביניים

hana@a-y.org.i

גלי כוהן - מנהלת בי"ס

        gali@a-y.org.il

ארז  גל - סגן מנהל הפנימייה

    erez@a-y.org.il  046189944  

אופיר אסידו - מנהלן וקב"ט

ofir@a-y.org.il

אורלי דהן - אם בית ראשית

orlydhan@walla.com

אילנה – רכזת בוגרים ובגרויות

bilana@a-y.org.il

אורנה סזגר - מזכירת בית הספר

 orna@a-y.org.il

 דליה סגל - מזכירת הכפר

אורלי רחמני - רכזת קליטה והרשמה

  office@a-y.org.il

ורד פלקס – אחות הכפר

veredflax124@gmail.com

ציפי יעקובסון - קניינית

tsipi@a-y.org.il

מעוז צעירי - רכז חינוך וחטיבה צעירה

maoz@a-y.org.il

היידי גולדשמיט - מנהלת פיתוח משאבים

heidig@a-y.org.il

 - מנהלת האגף הפסיכו-סוציאלי

 

דואר נע מנשה, 37810  טל. 04-6189900, פקס. 04-6189922
Blacknet.co.il - בניית אתרים