1316


תרגול קריאה מנוקדת

"אתר הפועל החדש"

לומדה להקניה ולתרגול של כל מערכת הפועל לתלמידים לומדי עברית כשפה שנייה. הלומדה פותחה ע"י היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית. היא כוללת מגוון רב של תרגילי פועל בכל הבניינים בגזרת השלמים. כדאי להיכנס עם הכיתה פעם בשבוע ולעבוד כל פעם על נושא אחר בהתאם להתקדמות בתכנית הלימודים. תלמידים מתקדמים יכולים, בהדרכת המורה, להתקדם גם לתרגילים קשים יותר בהתאם לרמתם.

כתובת האתר: http://hebrewverb.hul.huji.ac.il/ab_project/login/mainMenu.html

 

·        "סיפורץ"

לומדה לטיפוח הבנת הנקרא לתלמידים לומדי עברית כשפה שנייה. התוכנה פותחה ע"י היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית. באתר קטעי קריאה המוצגים בדרך של סיפור בהמשכים: על התלמיד לבחור במהלך הטקסט את ההמשך המתאים מתוך שלוש אפשרויות שונות.

מומלץ לעבוד על קטעי הקריאה לרמות א´ וב´

כתובת האתר: http://hebrewverb.hul.huji.ac.il/sipuratz/index.htm

דואר נע מנשה, 37810  טל. 04-6189900, פקס. 04-6189922
Blacknet.co.il - בניית אתרים