1147

עבודות של תלמידי מל"א משכבת ט´:

הילה, יותם, נחמן ושרון - בהנחייתה של רוני שביד חזן, סטודנטית לצילום והוראה שנה ג´ במרכז האקדמי ויצו חיפה.
 
יוליה, חנה ומתן - בהנחייתה של פנינה בן יוסף הסטודנטית לאומנות .
 
 

צילם: יותם

צילם: יותם

צילם: יותם

צילם: יותם

צילם: יותם

צילם: יותם

צילמה:הילה

צילמה:הילה

צילמה:הילה

צילמה:הילה

צילמה:הילה

צילם:נחמן

צילם:נחמן

צילם:נחמן

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: חנה

צילמה: חנה

צילמה: חנה

צילמה: חנה

צילמה: חנה

צילמה: חנה

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילם: מתן

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה

צילמה: יוליה
דואר נע מנשה, 37810  טל. 04-6189900, פקס. 04-6189922
Blacknet.co.il - בניית אתרים